Πρόγραμμα Σπουδών

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ακολουθεί το σχολικό πρόγραμμα. Η διαφορά είναι ότι η ύλη καλύπτεται σε συντομότερο χρονικό διάστημα και ότι οι μαθητές μας γράφουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα διαγωνίσματα προσομοίωσης για την καλύτερη εμπέδωση των μαθημάτων.

Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
Α' Λυκείου
Β' Λυκείου - Ανθρωπιστικών Σπουδών
Β' Λυκείου - Θετικών Σπουδών
Β' Λυκείου - Σπουδών Υγείας
Β' Λυκείου - Σπουδών Οικονομίας
Γ' Λυκείου - Ανθρωπιστικών Σπουδών
Γ' Λυκείου - Θετικών Σπουδών
Γ' Λυκείου - Σπουδών Υγείας
Γ' Λυκείου - Σπουδών Πληροφορικής