Δίδακτρα

Το φροντιστήριο «Αριστεύω» προσφέρει ένα πλήρες πακέτο έγκαιρης και πλήρους προετοιμασίας σε χαμηλές τιμές.

Αναλυτικές πληροφορίες για την προετοιμασία σε κάθε τάξη θα βρείτε στην καρτέλα "Πρόγραμμα Σπουδών".

Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής της πληρωμής των διδάκτρων σε μηνιαία βάση ή ετησίως με την προσφορά ενός μήνα δωρεάν!

Μηνιαία Δίδακτρα Α' Γυμνασίου

120€

/ Μήνα
Ετήσια Δίδακτρα Α' Γυμνασίου

1.080€

/ Χρόνο
Μηνιαία Δίδακτρα Β' Γυμνασίου

140€

/ Μήνα
Ετήσια Δίδακτρα Β' Γυμνασίου

1.260€

/ Χρόνο
Μηνιαία Δίδακτρα Γ' Γυμνασίου

160€

/ Μήνα
Ετήσια Δίδακτρα Γ' Γυμνασίου

1.440€

/ Χρόνο
Μηνιαία Δίδακτρα Α' Λυκείου

180€

/ Μήνα
Ετήσια Δίδακτρα Α' Λυκείου

1.620€

/ Χρόνο
Μηνιαία Δίδακτρα Β' Λυκείου

190€

/ Μήνα
Ετήσια Δίδακτρα Β' Λυκείου

1.710€

/ Χρόνο
Μηνιαία Δίδακτρα Γ' Λυκείου

220€

/ Μήνα
Ετήσια Δίδακτρα Γ' Λυκείου

1.980€

/ Χρόνο